Goigs a sant Nicasi, bisbe. El Catllar (Tarragonès, Tarragona)

Sant Nicasi. La seva festa és el 14 de desembre. Però a El Catllar també es celebra el dia 11 d'octubre (sant Nicaset) per dos esdeveniments importants
que van passar a la vila pel seu favor. (més informació)

Suplicau á la clemencia
del Etern Deu poderós
Sant Nicasi gloriós
guardeunos de pestilencia.

Bisbe y Martir sou insigne
en Rems del Regne de França
mostrantvos ab tots benigne
ab amor, fé y esperansa
regint lo Bisbat zelós
lo governau ab prudencia.

La gran pesta que hi habia
Vos molt prest la remediáreu
á la humil Verge Maria
y al bon Jesus suplicáreu
que de mal tan contagiós
cessés luego la dolencia.
...
Del Nort una irrupció
d'homens salvatges venint
barbarament afligint
y matant sens compassió
per vostre poble gustós
morireu ab paciencia.

Sant Nicasi,
Mil siscents set y vuitanta
any de proba per l' Catllar
la Llagosta vá assolar
sens deixar sols una planta:
Vos votá molt pressurós
reclamant vostra assistencia.
...
Vullaunos aconsolar
Sant de tanta preeminencia
y de Jesus alcanssar
non s' danye la pestilencia.


Parròquia de sant Joan d'El Catllar, on sant Nicasi n'és copatró.

Reliquiari de sant Nicasi d'El Catllar en un altar de campanya

Veneració popular de la relíquia de sant Nicasi
en les seves festes i amb la presència de l'Arquebisbe Jaume Pujol
.

Comentaris