Goigs a sant Nicasi, bisbe. El Catllar (Tarragonès, Tarragona)

Sant Nicasi. La seva festa
és el 14 de desembre. Però a
El Catllar també es celebra el
dia 11 d'octubre (sant Nicaset)
per dos esdeveniments importants
que van passar a la vila pel seu favor.
(més informació)
Suplicau á la clemencia
del Etern Deu poderós
Sant Nicasi gloriós
guardeunos de pestilencia.

Bisbe y Martir sou insigne
en Rems del Regne de França
mostrantvos ab tots benigne
ab amor, fé y esperansa
regint lo Bisbat zelós
lo governau ab prudencia.

La gran pesta que hi habia
Vos molt prest la remediáreu
á la humil Verge Maria
y al bon Jesus suplicáreu
que de mal tan contagiós
cessés luego la dolencia.
...
Del Nort una irrupció
d'homens salvatges venint
barbarament afligint
y matant sens compassió
per vostre poble gustós
morireu ab paciencia.

Parròquia de sant Joan d'El Catllar,
on sant Nicasi n'és copatró.
Sant Nicasi,
Mil siscents set y vuitanta
any de proba per l' Catllar
la Llagosta vá assolar
sens deixar sols una planta:
Vos votá molt pressurós
reclamant vostra assistencia.
...
Vullaunos aconsolar
Sant de tanta preeminencia
y de Jesus alcanssar
non s' danye la pestilencia.


Reliquiari de sant Nicasi d'El Catllar en un altar de campanya
Veneració popular de la relíquia de sant Nicasi
en les seves festes i amb la presència de l'Arquebisbe Jaume Pujol
.

Comentaris