Goigs a santa Caterina de Siena. Basílica de sant Feliu de Girona (Gironès, Girona).

Santa Caterina de Siena (1347-1380), verge, és venerada com a Patrona d'Itàlia, Doctora de l'Església des del 1970 i com a copatrona d'Europa des de 1999.

Santa Caterina de Siena

Pues del mes crítich favór
Deu lo despaig vos confía:
Feu quel Devót, que en Vos fia,
móri en gracia del Senyor.

Si Sena antigua Ciutat
sér vos doná, y sobrenom,
molta mes fama, y mes nom
á Sena Vos havéu dat:
Bernardino aqueix honor
ab Franch, y Ambrós aprecía.
Feu quel...
...
Llíbres doctíssims dictáu;
Grans Embaixadas cumplíu;
en paus los Regnes uníu;
á Roma 'l Papa tornáu:
Sou dels Cismátichs terror;
y atropelláu l' Heretgía.
Feu quel...
...
Válgans, pues, Verge Gloriosa,
vostra Imátge Sacro-Santa,
per tenír una mort santa,
suáu, contrita, y ditxosa:
Válgans alli vostre amór
en la postréra agonía.
Feu quel...

O Maripósa de amor!
Imán de Christo, y María!
Feu quel Devót, que en Vos fia,
móri en gracia del Senyor.


Caterina rebent els estigmes.
Giovanni di Bartolo (s. XV). Avinyó

Sepulcre de la Santa a Santa Maria sopra Minerva (Roma)

Basílica de sant Feliu de Girona (Gironès, Girona)
A Girona hi ha el Convent de Santa Caterina de Siena,
també anomenat "Les Beates" fundades el 1699
pel pare Francisco Mirosa. Inicialment es van situar
a les "Beates Velles", prop de Sant Doménec, al carrer
Portal Nou. Després, al 1820, es van traslladar a la plaça de
La Mercè, prop de la muralla.

Santa Caterina de Siena

Comentaris