Himne a la Creu. Vexilla Regis

Sant Crist gòtic del s. XIV. Parròquia de Riaza (Segovia)

Els trofeus del Rei avancen
ve el misteri de la creu,
on morí la nostra vida
i amb la mort ens feu vivents.

S'acompleix l'antic oracle
que David profetitzà
quan anunciava als pobles:
Déu en l'arbre regnarà.

Oh creu, única esperança
de retorn al Paradís,
tu la pau amb Déu restaures
que un altre arbre destruí.

Arbre excels que refulgeixes
amb la púrpura del Rei,
regalima per la soca
la sang pura de l'Anyell,

en tes branques madurava
com un fruit al preu del món,
i servires de balança
pel rescat dels pecadors.


En llatí:

Vexilla Regis prodeunt: Fulget Crucis mysterium,
Quae vita mortem pertulit, Et morte vitam protulit.
Quae vulnerata lanceae Mucrone diro, criminum
Ut nos lavaret sordibus, Manavit unda et sanguine.

Impleta sunt quae concinit David fideli carmine,
Dicendo nationibus: Regnavit a ligno Deus.
Arbor decora et fulgida, ornata Regis purpura,
Electa digno stipite tam sancta membra tangere.

Beata, cuius brachiis Pretium pependit saeculi:
Statera facta corporis, tulitque praedam tartari.
O Crux ave, spes unica, hoc Passionis tempore!
Piis adauge gratiam, reisque dele crimina.

Te, fons salutis Trinitas, collaudet omnis spiritus:
Quibus Crucis victoriam largiris, adde praemium. Amen.


Comentaris