Goigs a sant Quirze i santa Julita. Lloret de Mar (La Selva, Girona)

Sants Quirze i Julita

O Martyrs de gran valía
socorreu als pecadors,
ohiunos Santa Julita,
y Sant Quirse gloriós.

Lo martyri que pasareu
digne es de gran llahor,
puix en ell may vos cansareu
patint per lo Redemptor:
al qual donareu la vida
prenent martyri los dos.

Sou Julita molt ditxosa
per tenir un tan bon Fill,
que sufrí mort rigurosa
sent de la Fé gran espill:
tres anys solament tenia
quant morí martyr ab Vos.
...
Los dons vostres son tant grans
que may cosa habeu negát,
diganho los molts Infants,
que la llet han alcançat:
las Mares se han deslliurat
del part per medi de Vos.

Los qui de cor vos suplican
fruyt de Benedicció,
llur voluntat prest sacian
per vostra intercessió:
y majorment si visitan
al Santuari de Vos
en lo Terme de Llorét
queus venera fervorós.

Puix Vos Quirse, y Julita
estáu en etern repós,
suplicáu per quius suplica,
y ohiu nostres clamors.Es diu que és l'ermita més antiga de Lloret. Al segle IX
hauria estat destruïda pels àrabs i al segle X reedificada. Es troba prop
del cementiri. Actualment és adaptada a les celebracions ortodoxes
que molts veïns provinents de països de l'Est practiquen.
Foto: Josep Maria


Comentaris