21 de juliol: sant Daniel.
22 de juliol: santa Magdalena. 23 de juliol: santa Brígida - sant Ezequiel. 24 de juliol: santa Cristina. 25 de juliol: sant Jaume. 26 de juliol: sants Joaquim i Anna. 27 de juliol: sant Cugat - santes Juliana i Semproniana. 28 de juliol: sant Nazari. 29 de juliol: santa Marta - sant Llàtzer. 30 de juliol: sants Abdó i Sennén. 31 de juliol: sant Ignasi de Loiola.

dilluns, 10 de setembre de 2012

Goigs a sant Daniel, màrtir. Monestir de sant Daniel de Girona

Sant Daniel, màrtir.
L'arriba del cos de Sant Daniel
a l'any 888 després del seu martiri
a Arles de Provença,
va marcar el nom definitiu de la vall
Sacrosant Mártir de fama
coronat sou en lo Cel:
Socorreu á quius reclama
gloriós Sant Daniel.
...
Lo gran Batista semblareu,
elegint la soledat
á tretse anys de edat
al desert vos retirareu:
Fugint tot cuant lo mon ama
per regnar en lo Cel.
...
En la Ciutat de Gerona,
per divina providencia
prenguereu la residencia
deixant en Fransa Narbona:
¡O cuánt mostrá Deu queus ama
donantvos tant rich joell!
...
Mártir, Verge y Confessor,
Angel y Apóstol sagrat,
Hermitá y Predicador,
y ara Benaventurat:
De tots ells portau la palma,
devant de Deu en lo Cel.

Puix que Jesucrist vos ama
guardaunos de mort cruel:
Socorréu á quius reclama
gloriós Sant Daniel.
Extret del Bloc d'Antoni Sàbat Aguilera
Monestir de monges benedictines de sant Daniel,
a la Vall de Sant Daniel (Gironès, Girona). Foto: Josep Maria.
Web del Monestir de sant Daniel amb moltes informacions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada