Goigs als germans màrtirs sant Facund i sant Primitiu

GOIGS EN LLAHOR DELS SANTS FACUNDO Y PRIMITIU GERMANS MARTIRS, QUAL FESTA CELEBRA L'ESGLESIA ALS 27 DE NOVEMBRE. COMPOSTS PER M.R. Any 1870.

Sants Facund i Primitiu de Sahagún

Corona de llor cenyiu
En lo celestial palau,
¡Oh! Facundo y Primitiu
Per vostres devots pregau.

A Deu los cors inclinats
Desde joves ja tindríeu,
Quan ni dels torments fugíeu
Per ser feels á ses vritats;
A tots nos dexa admirats
Lo gran valor que mostrau.
...
Válguins vostre valiment
Devant de nostre Senyó
Demanantli lo gran dó
De sofrí valerosament
Tota clasa de torment
Per despres gosar de pau.

Comentaris