Goigs a la Circumcisió del Senyor

GOIGS Á LA CIRCUNCISIÓ DEL SENYOR, ADMIRANT SA GRAN HUMILITAT. LA SUA FESTA A 1er DE JANER.

Als vuit dies del naixement Jesús va ser circumcidat i se li va posar el nom de Jesús, seguint la tradició jueva.

Quant lo vertader Mesías
al mont se va demostrar
li varen posar Jesús
lo jorn de Circuncidar.

Aquell divino Senyor
també se vá subjectar
á la lley quels Patriarcas
y antichs varen profesar
sens temensa de las penas
que s'habían de pasar.
...
De Jesús ó Salvador
tal día se li posá
est nom de tan gran estima
que major nos pot trobar
y tots ab gran reverencia
devemlo sempre alabar.
...La Circumcisió, pintura de Giovanni Bellini


Comentaris