Goigs al beat Baptista Mantuà

GOIGS EN LLAHOR DEL PRÍNCEP DELS POETAS CRISTIANS LO BEATO BAPTISTA MANTUÁ, CONFESSOR, PRIOR GENERAL DELS CARMELITAS. SA FESTA EN 23 DE MARS*. Any 1890.
*Actualment es celebra el 20 de març.

El carmelita beat Baptista Mantuà (s. XV-XVI), reformador de l'orde i important humanista i poeta.

Gran poeta, reputat
per lo Virgili cristiá:
Siáu, Baptista Mantuá,
nostra guia y advocat.

Mantua os doná mólt ufana
al náixer, noble bressol;
fou vostre pare espanyol,
la vostra mare italiana,
y gracia os dotá galana
de gran talent y pietat.
...
Príncep sóu y protector
dels poetas cristians,
de tots los Carmelitans
sóu també gloria y honor;
deslliuri á tots vostre amor
dels llassos de la impietat.

Sabi i Sant sóu aclamat,
y l' gran poeta cristiá:
Siáu, Baptiste Mantuá,
nostra guia y advocat.

Font: bibliogoigsComentaris