Goigs a santa Rita. Mataró (Maresme, Barcelona).

GOIGS EN ALABANÇA DE LA CORONADA ESPOSA DE CRISTO STA. RITA DE CASSIA VENERADA EN LA SUA CAPELLA DEL VEINAT DE BATLLEIX. PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA CIUTAT DE MATARÓ. SA FESTA A 22 DE MAIG.

Santa Rita de Càssia

Si al que us pren per advocada
li alcançau del cel favor:
remeiau nostre dolor
Rita benaventurada.

Estant en cinta de Vos
vostra Mare avís tingué,
d'un ángel que li digué,
un part tindria ditjós,
de una filla tant ben nada,
que al món daria claror.
...
Per xó el veinat os coneix
i en vostra ermita os venera,
puix que sou la remeiera
dels habitants de Batlleix;
siau sempre sa advocada
vos demanen tots a chor.

De Batlleix sou venerada
i tant vos ama el Senyor:
remeiau nostre dolor
Rita benaventurada.


Ermita de Santa Rita de Valldeix a Mataró.
Foto: Jramis.

Imatge de Santa Rita a l'ermita.
Foto: Web de l'ermita.

Santa Rita és considerada la santa que aconsegueix coses impossibles i causes perdudes (juntament amb sant Judes Tadeu), així com la protectora de les dones víctimes de violència domèstica i dels problemes conjugals.Comentaris