Goigs a sant Sebastià. Palafrugell (Baix Empordà, Girona).

UNA PREGÀRIA AL GLORIÓS SANT SEBASTIÀ, QUAL IMATGE 'S VENERA EN LO SANTUARI DE LA MONTANYA DEL TERME DE PALAFRUGELL; DICTADA PER UN DEVOT, FILL DE LA BISBAL, PERTANYENT Á LA REUNIÓ D'AMICHS OBRERS, CHORISTAS AFICIONATS DE LA MATEIXA VILA; DESITJÓS DE LA PAU Y PROSPERITAT DE NOSTRA TERRA, Y AYMADOR DE LAS CANSONS POPULARS.
26 de juny de 1875.


Sant Sebastià

Gloriós Sant Sebastià,
advocat contra la guerra;
apiadáus' de nostra Terra,
que fá dol... y fá plorá!

Vos venim á suplicar
que, ab vostra grácia y poténcia,
de fam, guerra y pestiléncia,
á tots nos vullau guardar!

Si, mirau la nostra Espanya,
qu' está del tot abatuda;
donáunos la vostra ajuda
desde dalt d' esta montanya.
...
Fassa al nostre Poble honrat;
que tots siam ben germans;
que donga als bons Catalans
salut, pau, prosperitat!...
...


* Agraeixo a Maria Bruguera Martí l'aportació feta a aquesta entrada a través del llibre de TORROELLA PLAJA, M.; PIERA TOSSETI, V. (1880), "El santuario de S. Sebastián", en edició facsímil "Sant Sebastià de la Guarda" de Lluís Molinas Falgueras. (2000). Ajuntament de Palafrugell i Hotel Restaurant El Far.


Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona


Ermita de Sant Sebastià de la Guarda
Foto: erill


Comentaris