Confiança en Déu (Joaquim Ruyra)

No hi pot haver millor mudança
que la de la fosca a la claror,
i la claror, que mai no cansa, 
és la de Déu, Nostre Senyor.

Oh l'amor sant, que ens ensomnia,
ple de puresa i alegria,
quan ve Jesús als nostres cors!
Els cels davallen a la terra
i l'home en ells es desaferra
de ses misèries sense esforç.

La mort és hòrrida i obscura
a qui la mira sense fe.
La fe ens la mostra aurora pura
d'un viure nou d'etern alè.

Així ¿què importen les injúries
els sofriments i les penúries
dins una vida d'un moment,
si amb ells guanyem un goig sens mida,
el goig, Senyor, d'aquella vida,
que us farà nostre eternament?

Jesús amb els apòstols. Pesca miraculosa.

Comentaris