Goigs a sant Pau. Tarragona (Tarragonès, Tarragona).

GOIGS EN LLAOR DEL GLORIÓS APÓSTOL SANT PAU QUE'S CANTEN EN SA ANTIGA CAPELLA DEL SEMINARI PONTIFICI DE TARRAGONA.


Puix l'Iglesia vos pregona
dels gentils màxim Doctor,
Apòstol de Tarragona
alcanceu-nos la corona
dels elegits del Senyor.

La llum de l'Omnipotent
que pel mal camí us detura
si pels ulls és boira obscura
claror de fè es per la ment.
Per la virtut eminent
de tan alta resplendor.
...
Avui la nostra Ciutat
clama a Vós, fidel i pia,
protegiu-la nit i dia
contra tota adversitat.
Acreixeu la pietat
de nostra antiga clamor.

D'aquesta Capella hereu,
és nostre bell Seminari
perfumat reliquiari
d'un ressò de vostra veu.
Als seus alumnes doneu
de vostre zel la xardor.


Font: Manel Callao al bloc L'aventura gogística

Font: bibliogoigs


Goigs en castellà de Sant Pau de Tarragona...

Capella de Sant Pau en el Claustre del Seminari de Tarragona.
Foto: Josep Batriu.

Foto i més informació: Pobles de Catalunya.

Interior. Foto: Catalonia Sacra.


Comentaris