Goigs a santa Filomena

GOIGS EN HONOR DE LA GLORIOSA VERGE Y MARTIR SANTA FILOMENA, ANOMENADA LA TAUMATURGA DEL SIGLE XIX.

Santa Filomena
Museu d'Ortisei, Italia. Foto: Wolfgang Moroder.

Verge y mártir del Senyor,
de mérits y poder plena:
Taumaturga Filomena
acudíu á mon favor.

Dels reys de Grecia nasquereu
fruyt de la fé, y ab firmesa
als deu anys vot de puresa
al celestial Espós fereu;
tal fidelitat tinguereu
que res vos immutá l' cor.
...
Los prodigis sens cessar
que obrau, Filomena pura,
denotan que estau segura
de podernos amparar;
vulgaunos consol donar
en tots treballs y temor.

Puig que inflamada de amor
temperau dels mals la pena:
Taumaturga Filomena
acudíu á mon favor.


Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.

Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.

Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.


Informació de la santa a la viquipèdia...Comentaris