Goigs a sant Sebastià. Palafrugell (Baix Empordà, Girona).

GOIGS EN LLAHOR DE SANT SEBASTIÁ DE PALAFRUGELL. COMPOSTS PER JOSEPH ANTONI TRIAS, EN XV DE SETEMBRE DE MDCCCLXXXII.
(Premiats ab una passionera d'or y plata en lo XI Concurs de la Associació Literaria de Gerona).

Sant Sebastià, a Palafrugell
imatge feta per Domènec Fita

Puig vetlláu nostra marina
y feu florir l' Ampurdá,
daunos vostra fé divina
¡oh gloriós Sant Sebastiá!

En la ciutat de Narbona
vegereu un jorn la llum
que es ciutat que'l cel corona
d'armonía y de perfum,
A la Galia trasalpina
gran renom li vau doná.
...
Sobre la roca espadada
d'un promontori al cantell;
una hermita venerada
vos ha alsat Palafrugell,
dominant la mar llatina
y 'ls jardins de l'Ampurdà.
...

Aquests Goigs van ser únicament una versió literària que, si bé va ser editada, no va assolir popularitat.

* Agraeixo a Maria Bruguera Martí l'aportació feta a aquesta entrada a través del llibre de TORROELLA PLAJA, M.; PIERA TOSSETI, V. (1880), "El santuario de S. Sebastián", en edició facsímil "Sant Sebastià de la Guarda" de Lluís Molinas Falgueras. (2000). Ajuntament de Palafrugell i Hotel Restaurant El Far. 


Ermita de Sant Sebastià de la Guarda
Foto: erill


Comentaris