Goigs a la Mare de Déu del Roser. Santa Maria del Mar a Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER. PARROQUIAL BASÍLICA DE SANTA MARIA DEL MAR DE BARCELONA.


Mare de Déu del Roser

Vostres goigs amb gran plaer
cantarem, Verge Maria,
puix la vostra Senyoria
és la Verge del Roser.

Déu plantà dins Vós, Senyora,
el Roser molt excel·lent,
quan vos feu mereixedora
de concebre'l purament,
donant fe al Missatger,
que del Cel vos transmetria
Déu el Pare, que volia
fóssiu Mare del Roser.
...
D'eix Roser de roses blanques
fa dos segles va plantar
bell tany de ses tendres branques
Santa Maria del Mar;
més frondós creix cada dia
el fervor rosarià,
i així es torna Confraria
la Unió Pia que's fundà.

Puix mostrau vostre poder
fent miracles cada dia:
preservau Verge Maria,
als confrares del Roser.
Font: Montse Pujadas Rosich

Imatge de la Mare de Déu del Roser a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
Foto: Don José Prieto.

Interior de la Basílica de Santa Maria del Mar.
Foto: Daniel Rojas.

Gravat antic de la Mare de Déu del Roser.

Comentaris