Tradicions de Nadal: La Missa del Gall

Al segle V, el Papa Sixt III va introduir a Roma el costum de celebrar durant el Nadal una vigília nocturna, a mitjanit, “ mox ut gallus cantaverit" (“quan canta el gall"). La missa tenia lloc a un petit oratori, anomenat “ad praesepium" (“junt al pessebre"), situat darrere l'altar major de la Basílica paleocristiana de Sant Pere.

Missa del Gall a Barberà del Vallès
Foto: esglésiaromànica.cat
La celebració Eucarística d'aquesta Nit Santa, comença amb una invitació urgent a l'alegria: “Alegrem-nos tots en el Senyor –diuen els textos de la litúrgia-, perquè el nostre Salvador ha nascut en el món". El temps litúrgic de Nadal es prolonga fins al diumenge del Baptisme del Senyor, el diumenge que segueix al dia de l'Epifania.

—extret d'un article de M. Narbona, Dr. en Història i publicat en la web de l'Opus Dei
.

Comentaris