Goigs a la Mare de Déu de la Sala. Jorba (Anoia, Barcelona)

GOIGS DE MARIA SANTÍSSIMA DE LA SALA, SITUADA EN LO TERME DE S. PERE DE JORBA, BISBAT DE VICH.

Mare de Déu de la Sala

Cantarém ab alegria,
vostres llahors ab gran gala;
ohiu als qui en Vos confian
Verge Santa de la Sala.

Cantarém com Déu lo Pare
vos criá antes quel Mon,
y v's volgué donar lo nom,
que de son Fill fosseu Mare:
lo Esperit Sant, cosa rara,
per Esposa vos senyala.

Deu vos crià tan perfeta,
y de virtuts adornada,
hermosa, y agraciada,
y de tota culpa neta;
Sou la Verge mes perfeta,
puig aixi Déu vos regala.
...
Concediunos donchs favors,
al Poble quil's vos demana,
ohiu als qui en vos confian
Verge Santa de la Sala.


Font: Antoni Prat i Puig

Ermita de la Mare de Déu de la Sala
Foto de l'Albert Esteves i més informació: pobles de catalunya


Comentaris