Goigs a sant Baldiri. Vilarig, a Cistella (Alt Empordà, Girona)

GOIGS DEL GLORIOS SANT BALDIRI, BISBE Y MARTIR, QUE SE CANTAN EN LA CAPELLA DEL TERME DE VILARITG.

Sant Baldiri, bisbe i màrtir
Puix teniu tanta virtut,
devant de Deu poderós:
pregau per nostra salut
Sant Baldiri gloriós.

Per la gracia del Senyor
foreu elegit Prelát,
y rebut ab gran amor
en Nimes noble Ciutat:
coneixent vostra virtut,
y zel de Deu fervorós.
...
En Vilaritg y Terrades
demostrau grans maravellas,
per trobarse alt la montanya
la vostra Santa Capella:
los queus visitan en ella,
los curáu de llurs dolors.

Al malalt que está perdút
y de vida perillós:
alcansauli la salut,
Sant Baldiri gloriós.

Agraeixo a Miquel Xaudiera Surribas l'aportació d'aquests Goigs
Ermita, molt malmesa, de sant Baldiri a Vilarig (Cistella). Es troba al cim d'un puig (450 m. d'alçada) anomenat Collet de sant Baldiri. És una capella del segle XVIII, orientada a ponent, d'una nau i amb absis semicircular.
Foto: lopillastre

Comentaris