Goigs a la Mare de Déu de Montfar. Ribera d'Ondara (La Segarra, Lleida)

GOIGS A LLAHOR DE NTRA. SRA. DE MONTFAR DE LA PARROQUIA DE SANT JAUME DE PALLEROLS, BISBAT DE VICH.

Mare de Déu de Montfar

Per l'amor ab que escollia
el cor vostre Jehovà:
Recordéu's Verge Maria
dels fills vostres de Montfà.

De l'angèlica bellesa
us orná l'Omnipotent,
sou el lliri de puresa
que s'obria dolçament
ab el Sol que resplendia
y la blancor li doná.

Dins la fosca y la tenebra
d'una nit, plena de neu,
aclarí vostra palpebra
la visió del Fill de Déu;
de Betlem l'alta alegria
feu que tots poguém tastá.
...
Benehiu eixa planura
que us envolta ab sa regor,
allunyèu tota malura
y donéunos l'abundor
dels fruyts que son l'alegria
de nostre humil benestá.
...


Església de la Nativitat de Maria de Montfar
Foto i més informació: Conèixer Catalunya

Església de la Mare de Déu de Montfar (o de la Nativitat de Montfar)
Més informació de l'ermita a Catalunya Medieval
Foto: Àngela Llop


Comentaris