Goigs a la Mare de Déu del Roser. Sudanell (Segrià, Lleida)

GOIGS DE NTRA. SRA. DEL ROSER, VENERADA A LA PARROQUIA DE SUDANELL. COMARCA SEGRIÀ. BISBAT LLEIDA.

Mare de Déu del Roser
Vostres goigs amb gran plaer
cantarem, Verge Maria:
puix la vostra senyoria
és la Verge del Roser.

Déu plantà dins vós, Senyora,
el roser molt excel·lent
quan us féu mereixedora
de guardar-lo purament,
donant fe al missatger
que del cel us trametia
Déu el pare que volia
fóssiu Mare del Roser.
...
Vostra vida acabada
el major dels goigs sentí's,
com a Déu sou presentada
triomfant en Paradís;
i senyora us volgué fer
del gran hort que posseïa,
col·locant-vos com devia
sota l'ombra del roser.
...


Agraeixo a Dionís Gutiérrez i Rosich, Mantenidor del Servei d'Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida, l'aportació dels presents Goigs.
Església parroquial de Sant Pere de Sudanell
Foto: Fotoarxiu.sarratetorres
.

Comentaris