A la cova de Betlem. Poema de Nadal de Joana Raspall.

A la cova de Betlem
hi ha un infant com una rosa.
Si els pastors li duen mel,
jo vull dur-li alguna cosa.

No tinc res que sigui meu
i que valgui per un Déu!

L'infant mira i diu que sí;
que li puc donar l'amor
que els pares m'han dat a mi.

Naixement. Escola catalana, primera meitat segle XVI. Pintura sobre fusta. Procedent d'Estanyol (Gironès). Museu d'Art de Girona.


Comentaris