Goigs a la Mare de Déu del Miracle. Riner (Solsonès, Lleida)

Mare de Déu del Miracle de Riner

Puix, fidels al vostre oracle
a El Miracle havem pujat,
Verge Santa d'El Miracle,
acolliu-nos de bon grat.

D'una noia en la figura
us mostràreu ací dalt
per a dir-nos com tortura
vostre entranya maternal
el satànic espectacle
que és un poble malparlat
Verge Santa d'El Miracle,
preserveu-nos de pecat.

"Cal que el poble es converteixi
—dèieu Vos als dos minyons—
que es confessi i penedeixi
i que faci processons...
No hi ha lloc ni habitacle
on mon Fill no és trocejat..."
Verge Santa d'El Miracle,
acolliu-nos de bon grat.

Com cinc segles endarrera,
desoïnt el vostre prec,
ai, que encara persevera
molta gent en el renec!
Son refús no sigui obstacle
a la vostra pietat.
Verge Santa d'El Miracle
preserveu-nos de pecat.

Si és la llengua el que publica
ço que dins del cor hi ha,
feu-nos l'ànima ben rica
de puresa i bon obrar;
sigui el dolç parlar vernacle
transmissor de santedat.
Verge Santa d'El Miracle
acolliu-nos de bon grat.

Des del vostre tabernacle,
quan a casa haurem tornat,
Verge Santa d'El Miracle,
preserveu-nos de pecat.
Santuari del Miracle de Riner
Foto: Wikipedia

Comentaris