Oració a santa Teresina demanant pels sacerdots i missioners

Santa Teresa de Lisieux, santa Teresina o bé Santa Tereseta del Nen Jesús.

Oh Santa Teresa de l'Infant Jesús que heu estat merescudament proclamada Patrona de les Missions catòliques de tot el món, recordeu-vos dels ardentíssims desitjos que manifestàreu aquí en la terra, de voler plantar la Creu de Jesucrist a tot arreu del món, i anunciar l'Evangeli fins a la consumació dels segles; ajudeu, us ho preguem, segons la vostra promesa, els sacerdots, els missioners i tota l'Església.

Oh Déu, que heu encès amb el vostre Esperit d'amor l'ànima de Santa Teresa de l'Infant Jesús, concediu-nos que us estimem també nosaltres i us fem estimar molt. Així sia.


Comentaris