Deprecacions a la Santíssima Trinitat per a fer un tridu o novena a Santa Teresina

Santíssima Trinitat

Oh Pare Etern, per la intercessió de la Verge Santíssima i de Santa Teresina i a imitació seva, us demano la gràcia de servir-vos pel camí de la infància espiritual, amb cor pur i senzillesa d'infant;
Confiant fins a l'audàcia en la vostra Providència paternal;
Abandonant-m'hi com un infant dormit en braços del seu Pare;
Aixecant el peu constantment per a pujar a Vós i correspondre sempre a la vostra gràcia.
Parenostre, Avemaria i Glòria.

Oh bon Jesús, per la intercessió de la Verge Santíssima i de Santa Teresina i a imitació seva, us demano la gràcia d'estimar-vos amb tot el meu cor;
Fent-ho tot per amor vostre purament de tal manera que l'amor sigui el mòbil de totes les meves accions.
Oferint-vos les flors dels petits sacrificis de cada moment, mantenint-me enclavat en la creu dels meus deures de cada dia i de cada hora.
No negant-vos res del que em volgueu demanar, amb perfecta abnegació i oblit de mi mateix.
Parenostre, Avemaria i Glòria.

Oh Esperit Sant, per la intercessió de la Verge Santíssima i de Santa Teresina, i a imitació seva, us demano la gràcia de tenir un zel ardent per les ànimes;
Amb cor de missioner per a obtenir la conversió de tots els infidels, heretges i pecadors, i la santificació dels sacerdots.
Amb discreció d'esperits per regir-me jo, ajudar als altres i mantenir inalterable la pau de l'esperit.
I finalment, ésser víctima de l'Amor misericordiós, de manera que purificat i preparat amb aquest martiri, arribi a morir d'amor.
Parenostre, Avemaria i Glòria.

Oració
Oh admirable Santa Teresa de Jesús Infant que en la vostra breu carrera mortal foreu mirall d'angèlica puresa, de fort amor i generós abandonament en Déu, ara que disfruteu del premi de les vostres virtuts, dirigiu una mirada benigne a nosaltres que confiem en Vós. Obteniu-nos la gràcia de conservar a imitació vostra, la puresa d'intenció i de cor, i d'avorrir amb voluntat sincera, tot allò que pugui ofendre, encar que sigui lleugerament, una virtut tan sublim que ens fa tan estimats del vostre Espòs diví.
Oh benvolguda Santa, feu-nos experimentar en totes les nostres necessitats el poder de la vostra intercessió, aconseguint-nos confort en totes les amargures d'aquesta miserable vida i especialment en la nostra mort, per tal que puguem participar amb Vós de l'eterna felicitat en el paradís. Així sia.

- Pregueu per nosaltres Santa Teresa.
- Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Orem.
Senyor, que diguéreu: Si no us feu com infants, no entrareu en el regne dels cels; concediu-nos us preguem, que de tal manera seguim amb humilitat i simplicitat de cor, les petjades de Santa Teresa verge, que obtinguem els premis eterns. Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén.

Santa Teresina o santa Teresa de Lisieux

Comentaris