Goigs a sant Fortunat, Columba i companys màrtirs. Patrons de Castelldans (Les Garrigues, Lleida)

GOIGS DELS GLORIOSOS SANTS PATRONS FORTUNAT, COLUMBA I COMPANYS MÀRTIRS QUE ES VENEREN EN LA PARRÒQUIA DE CASTELLDANS. LES GARRIGUES - BISBAT DE LLEIDA.

Sants Fortunat, Columba i
companys màrtirs

Si amb la sang heu segellat
de la fe en Crist el domini:
Deu-nos vostre patrocini
Sants Columba i Fortunat.

Si busquem vostre solar
trobem que sou d'Elna fills,
i que vivíeu senzills
enmig del poble pagà.
Feliç qui es pot gloriar
de néixer en cristiandat...
...
L'heroisme manifest
Restituta va seguir,
Desideri i Constantí
també Càndida i Modest
volaren al cel molt prest,
el triomf ja aconseguit...

Castelldans és el sortós
poble que sol ha adquirit
set relíquies, decidit
a honrar-les animós;
glòria a Déu que bondadós
set estels ens ha enviat...

Honrem tots els set sants,
gloriosos protectors,
advocats i defensors
del poble de Castelldans.
Suplicant amb fe, constants,
serem d'ells auxiliats...Any 1963. Sant Fortunat i Santa Columba en la processó de la Festa Major.
Foto: Mn. Joan Quer.

Capella dels màrtirs en l'església parroquial de Castelldans


Agraeixo a Dionís Gutiérrez i Rosich, Mantenidor del Servei d'Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida, l'aportació d'aquests últims Goigs.

Església de Santa Maria de Castelldans
Foto: Jordi Domènech


Comentaris