Goigs a sant Albert de Sicília. Olot (Garrotxa, Girona)

GOIGS A LLAOR DE SANT ALBERT DE SICÍLIA, QUE ES VENERA A L'ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME, DE LA CIUTAT D'OLOT, BISBAT DE GIRONA.

Sant Albert de Sicília o de Trapani, carmelita.
Es celebra el 7 d'agost.

A aquest poble que us honora,
puix us sap tant valedor:
Sant Albert, ara i tothora,
acolliu-nos protector.

Quan el rei Pere naixia,
fill d'En Jaume d'Aragó,
En Benet, pietós, s'unia,
amb Joana, en el Senyor.
Insistent, un fill implora,
la llar nova, a Déu, de cor.
...
Si la toquen vostres ossos,
l'aigua, torna la salut:
remeiera n'és dels cossos
i, a l'esprit, dóna virtut.
De la febre que el devora
guariu l'home viador.
...
Al devot, que a vós reclama,
bé l'acull vostra bondat,
i, cada any, ve i us aclama,
confiada, la Ciutat;
ningú surt de vostra vora
sens mercès o amb desconhort.

Una deu prop vós aflora
que de pau emplena el cor:
Sant Albert, ara i tothora
acolliu-nos, protector.

Convent del Carme. Olot.
Foto i més informació: monestirs.catComentaris