Goigs a la Mare de Déu de l'Aguda. Torà (La Segarra, Lleida)

Nova imatge de la
Mare de Déu de l'Aguda, imitació de l'escultura romànica, feta per Joan Marco Ahicart.

Reina dels Angels gloriosa
Verge sens crim concebuda:
Siau la nostra advocada
Mare de Deu de la Aguda.

La Aguda sabiduria
del Fill de Deu increat,
ab zel y caritat pia,
essent Deu se es humanat,
á Vos; vos á previnguda
per sa Mare immaculada.
...
Quant de Torá set Donzellas
venen aqui en la afliccio,
obra Deu grans maravellas,
per la vostra intercessio
puig la salud desitjada
reb lo malalt ab vostra ajuda.
...
Puix de tots sou venerada
y de Deu la mes volguda:
Siau la nostra advocada
Mare de Deu de la Aguda.


Santuari de la Mare de Déu de l'Aguda, prop del castell. Foto: Ricard Ballo

Comentaris