Goigs a sant Hilari. Cardedeu (Vallès Oriental, Barcelona)

GÓIGS DE SANT HILARI BISBE Y DOCTOR, QUE ES VENERA A LA SEVA PRÒPIA ERMITA DE LA PARRÒQUIA DE CARDEDEU. BISBAT DE TERRASSA.

Imatge de Sant Hilari a la seva ermita de Cardedeu
Foto i més informacions: Conèixer Catalunya

Puig per pastor portentós
de sos fills Deu vos envia;
siau nostre llum y guia
Sant Hilari glorios.

Aquitania meresqué
ser Orient de tal sol,
que entre tenebras vingué
donant al mon gran consol,
puig als vostres resplandors
confonguereu la heretgía.
...
Puig que sempre sou estat
amat y volgut de Deu
guardant de pedra y ayguat
al poble de Cardedeu
pregant á Deu poderós
per aquell en vos confía.

Doctor, Sant y Confesor
de tota sabiduría
Siau nostra llum y guía
Sant Hilari glorios.Font: bibliogoigs

Aplec a Sant Hilari de Cardedeu
Foto: Conèixer Catalunya

Altar de Sant Hilari a l'ermita de Cardedeu, el dia de l'aplec
Foto: Josep Xavier Sànchez


Comentaris