Adoració del Sant Crist

Diguem tots amb gran dolor
a Jesús en Creu clavat:
Tingueu pietat Senyor,
perdoneu nostre pecat.

Sant Crist a la Catedral de Girona
Foto: Pedres de Girona

En aquesta Creu sagrada
tenim el tresor més gran;
en sos braços té immolada,
Déu, fet Redemptor, sa carn.
Era esclau el pecador
i Ell hi paga el seu rescat.
Tingueu...

Amb dos claus són perforades
les mans seves divinals
per remei de les errades
de les nostres deslleials.
Fent mals passos, pecador,
aquí l'has, de peus, clavat.
Tingueu...

El seu cap, punyent, l'espina,
li traspassa, fent brollar
riques fonts de sang divina
que les culpes rentarà.
Tal corona de dolor
li han tos pensaments posat.
Tingueu...

Amb el cor ple d'amargura
contemplem el Rei del cel
despullat en la creu dura:
no el cobreix ni un pobre vel.
Tal pobresa i deshonor
causa nostra vanitat.
Tingueu...

Pren vinagre, per beguda,
mirra i fel, Jesús morent,
en sentir la set aguda
de la febre del turment.
Per aquest tast d'amargor
que amb la gola us hem causat:
Tingueu...

La llançada us percudia
el costat, i el cor ferí,
i la vida, a doll, eixia
de la font que en ella obrí.
Feu que d'ella begui el cor
de tothom qui us ha ultratjat.
Tingueu...

Comentaris