Poema eucarístic: "Lo Pa", de mn. Cinto Verdaguer

El sagrament de l'Eucaristia és font i
cim de la vida cristiana.
Lo bon Jesuset
a morir anava;
mes veu a sos fills
i vol viure encara
fins a dar-los pa,
que és cosa sagrada
lo pa de sos fills
per un cor de pare.
Li costarà car,
això no l'esglaia;
lo que costa més
és lo que més s'aima.

És lo pa de flor
que mengen los àngels;
és un pa de rei,
mes com rei lo paga.
Ne dóna la sang,
per cinc fonts li raja,
i amb eixes cinc fonts
sa vida sagrada,
son cos virginal,
lo seu cos i ànima,
amb essència i tot
divina i humana.
D'aquell pa tan bo
que Déu nos en do.

Costós és lo pa,
mes és de durada,
puix n'hi haurà per tots
mentres món hi haja.
Aqueix és lo pa
que la Verge pasta;
té sabor de mel,
té dolçor de magna,
d'una magna tal
que la vida allarga.

Los que en menjaran
en la seva taula,
viuran sempre més
en la Glòria santa.
D'aquell pa tan bo
que Déu nos en do.

.

Comentaris