Goigs a la Mare de Déu de la Creu. Montmaneu (Anoia, Barcelona)

GOIGS EN ALABANSA DE NTRA. SRA. DE LA CREU QUE SE VENERA EN SA PROPIA CAPELLA EN LA PARROQUIA DE SANTA MARIA DE MONTMANEU.

Mare de Déu de la Creu

Puig que sou nostra advocada
y ara, y sempre ho sereu:
Dignament sou nomenada,
Mare de Deu de la Creu.

María Verge Sagrada,
es gran vostra humilitát,
la Creu habeu aportada,
des quel Angel enviát,
vos digué Ave Maria
Vos sereu Mare de Deu:
Responent Acce Ancilla
sia fet lo voler seu.
...
O Creu de Redempció
de Sanch Divina banyada,
en Vos patí Passió,
la Humanitat Sagrada:
La qual prengué de María
y ella fonch de infinit preu:
Y persó sou llum y guia
Verge Santa de la Creu.
...
En lo lloch Vos sou posada
Verge Santa de la Creu,
en la Costa anomenada
del Poble de Montmaneu:
Donaunos salud y vida
per los mérits de la Creu,
gracia, y gloria cumplida
ó del Cel Mare de Deu.


Font: Biblioteca de Catalunya

Uns altres Goigs a la Mare de Déu de la Creu de Montmaneu...

El poble de Montmaneu vist des de la Panadella
Foto: Jordi Ferrer

Santuari de la Mare de Déu de la Creu


Comentaris