Goigs a santa Verònica (en català i en castellà)

COPLAS EN LLAHOR Y ALABANSA DE LA MÓLT COMPASSIVA Y BENAVENTURADA SANTA VERÓNICA, QUE 'S VENERA EN LA CATEDRAL DE JAEN, HONT SE CONSERVA LO RETRATO VERDADER DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST, CONEGUT PER SANTA FAZ.

La Verònica va eixugar el rostre sagrat de Jesús

Per vostra gran compassió,
joya obteniu mólt preciosa;
logreunos, Dona piadosa,
llágrimas de contrició.

Per lo carrer de Amargura
surt lo manso Anyell diví,
y en tropell la gent allí
presenciavan sa tortura:
aquella noble figura
mirarla causa doló.
...
Reverenta y compasiva,
acercanse al Redentor,
de la cara lo suor
limpian de polvo y saliva,
acció tan caritativa,
obté de Déu galardó.

A caritat tan preclara,
agrehit fou lo Senyor,
deixant imprés ab primor
en lo drap sa santa cara:
en tres dobles, cosa rara,
estampá sa previsió.
...
De aquets tres rostros sagrats
un está en Jerusalen,
altre en Roma y altre en Jaen,
de tots los fidels venerats:
¡oh pendons mólt respectats
de la santa religió!

Lo retrato del Senyor
de la Iglesia de Jaen,
cada dia 's va veyent
mudar lo drap de color;
converteixte, pecador,
á tan rara mutació.

¡Oh, Verònica gloriosa,
exemple de compunció!
logreunos, Dona piadosa,
llágrimas de contrició.


Versió castellana dels Goigs


Comentaris