Goigs a sant Isidre. Olives (Pla de l'Estany, Girona)

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIOS PAGES SAN ISIDRO PATRÓ DE MADRID, QUE SE VENERA AL POBLE DE OLIVAS.

Sant Isidre llaurador

Puix que sempre sou estat
de Pagesos gran honor,
guardaunos sempre del mal
Sant Isidro Llaurador.

Madrid Mare de Reys grans
es vostra Patria famosa,
sentho vostra mes ditxosa
que per serho de Reys tants:
Ja humilla á vostres peus sants
la corona y cetro de or.
...
Pages sou que ab esperansa
llaurau la terra suant,
y rompeu lo Cel orant,
ques una nova llauransa:
La terra gran fruit vos llansa,
y lo Cel mes, y millor.
...
De pagesos y casats
sou gloria y honra gran,
dos subjectes mes amats
en lo mon nos trobarán:
O que amor tant conjugal
conservareu sens rencor.

Puix estau ja colocat
en lo Cel ab gran honor,
guardaunos sempre de mal
Sant Isidro Llaurador.


Parròquia de Santa Maria d'Olives
Foto: gnomonica.cat

Comentaris