Poema de Comunió eucarística

Eucaristia. Papa Francesc

El meu Amat és tot per mi.
Se'm dóna Ell cada matí,
humil, en l'Hòstia amagat,
i quan el rep mon cor mesquí
em sent tot jo divinitzat.

I jo sóc tot pel meu Amat.
El vaig sentir en havent passat
i al seu darrera me n'aní,
el pla i el mont he travessat,
res no entrebanca el meu camí.

El meu Amat és tot per mi
i jo sóc tot pel meu Amat;
al meu Amat tot em doní
i Ell tot a mi se m'ha lliurat:
l'Amat i jo ens hem abraçat,
amb abraçada sense fi...

—Poema del P. Jaume Garcia Estragués, 1918—

Comentaris