Goigs a la Mare de Déu del Soler. Montardit de Baix (Pallars Sobirà, Lleida)

GOIGS DE NTRA. SRA. DE SOLER, DEL POBLE D'ENVINY*, BISBAT D'URGELL.
* Antigament aquesta capella pertanyia al poble d'Enviny.

Mare de Déu del Soler

Verge i Mare soberana,
Reina d'infinit poder,
Socorréu al qui us reclama,
Mare de Déu de Soler.

Tot un poble a Vos Senyora,
es confia amb devoció,
quan us canta i us honora,
implorant-vos protecció,
ampareu-lo generosa
i aumenteu la seva fe.
...
Si la lluita fratricida
de l'ermita us destronà,
pressentint la nova vida,
tot Enviny us coronà
de bell nou Verge galana
Mare dolça de Soler.

Del Pallars sou la Princesa,
bella flor dels Pirineus,
i el Noguera Pallaresa
s'agenolla a vostres peus.
Sou d'amor dolça fontana
perfum del místic Roser.
...

L'aplec de la Mare de Déu del Soler, d'àmbit comarcal, es celebra el dia 1 de maig

Ermita de la Mare de Déu del Soler, al marge dret del Noguera Pallaresa.
Foto: Ramon Oromi Farre

... Verge Santa del Soler
com em reca la partida,
campanar cepat, adéu,
adéu, porta de migdia.
...
Conserveu tot el Pallars,
oh, clement Santa Maria
que a l'hora de despertar
ben dispost tothom hi sia,
de Soler, Fulgent Estel
Vós al front per nord i guia.

                    - d'un poema de Joan Benet i Petit -

Comentaris