Goigs a sant Sadurní, patró de Vilavenut (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Sadurní, bisbe i màrtir

Puig que sempre sou estat
devant de Deu poderós;
siau lo nostre advocat
Sant Sadurní gloriós.

En la vostre edat menor
sent en virtut educat
foreu del mon vencedor,
y triunfador del pecat,
ab que sempre conservareu
la gracia de Deu en vos,
siau...
...
En Tolosa os elegí
tot lo poble per Prelat;
y vostre zel descubrí,
havero Deu aprobat,
á tots servireu de guía
en aquest mon perillós,
siau...
...
Perque os experimentá
aquest poble protector,
per advocat os votá,
y per son intercessor:
aceptau pues los obsequis,
que os consagra, piadós,
siau...

Parròquia de sant Sadurní de Vilavenut

Sant Sadurní de Vilavenut
Fotos amb més resolució

Comentaris