Goigs als màrtirs sant Fèlix i sant Just. Banyoles (Pla de l'Estany, Girona)

Sants Fèlix i Just, màrtirs, venerats a
Santa Maria dels Turers de Banyoles

Puig de Deu sou tan amats
Y Martyrs tan poderosos,
Felix y Just gloriosos,
Siau nostres advocats.

Lo Tirá ab gran fieresa
Intenta lo nom borrar
De Christo, y fer adorar
Los idols vans; ¡loca empresa!
Per assó son decretats
Los torments mes horrorosos.
...
La Vila pues agraida
A tan felís protecció
Sempre á major devoció
A sos habitants convida;
Ells en sas necessitats
Os invocan fervorosos.
...
Si la invasió enemiga
Amenasa á esta terra,
Si Deu ab lo assot de guerra
Del mon los pecats castiga;
Sian pues ells preservats
De castichs tan rigorosos.

Puig sou Sants tan venerats
Dels Bañolins piadosos,
Felix y Just gloriosos,
Siau nostres advocats.


Comentaris