Goigs a sant Roc. Banyoles (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Roc

Ja que per alta clemencia
Sóu de virtuts resplandor:
En lo mal de pestilencia
Siaunos, Roch, protector.

Desde la mes tendra edat
Brillaren vostres primors,
Brotant molt hermosas flors
De virtut y santedat:
Puig ja ab especialitat
Vos mostrá Deu son amor.
...
A qui mes heu franquejat
Vostres amparos molt fins,
Es estat als Banyolins
Sempre que vos han cridat;
Puig en vos ells han trovat
Un bon metge y un bon pastor.

Banyoles ha acudit, y encara
Acut á vostra Capella
Que teniu en un extrem d'ella
Ab la del Cel Reyna y Mare,
La qual també nos ampare
Y nos trau de tot dolor.

Continuau, ó Roch ditxós
En derramar vostre amor,
Quant est poble ab viu clamor
Busca son amparo en vos;
Ohiulo, Sant gloriós,
Quant vos invoca de cor.

Puig sóu per gran providencia
De salut restaurador;
En lo mal de pestilencia
Siaunos, Roch, protector.La capella de sant Roc de Banyoles era la capella de l'antic hospital de pobres, que es trobava on actualment hi ha la Cooperativa Agrícola. Entre els anys 1809 i 1814 va patir molts desperfectes, cosa que va portar a haver-hi de fer obres de reparació a la sagristia i a l'església. En un principi estava sota la cura dels monjos benedictins, però més tard passà a mans municipals. Entre els anys 1858 i 1866 hi van estar les Carmelites, que s'havien instal·lat a l'edifici de l'antic hospital, i que es van fer càrrec de la capella.

.

Comentaris