Goigs a sants Abdón i Sennén. Banyoles (Pla de l'Estany, Girona)

GOIGS EN ALABANÇA DELS GLORIOSOS MÀRTIRS SANT ABDON I SANT SENNÉN, PATRONS DEL TERME DE BANYOLES, QUE ES CANTEN EN L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DELS TURERS DE BANYOLES.

Sants Abdon i Sennen

Germans Abdon i Senén,
màrtirs sants de Déu amats,
suplicam-vos humilment
nos guardeu de tempestats.

Vós, Abdon, que sou major,
de l'edat de setze anys,
fonc tant lo vostre amor
que patíreu tants afanys,
tenint en si los pocs anys
i les altes dignitats.

En los quinze anys corria
sant Senén, germà menor;
en la mateixa companyia
donà l'ànima al Senyor.
Oh germans de gran amor
igualment martiritzats!
...
Los del Terme vos veneren
essent-ne grans protectors;
obtingam salut i gràcia
per vostra intercessió,
socorreu-nos en eix do,
i en totes necessitats.

Puig en lo cel estau regnant,
i en Banyoles venerats,
humilment vos suplicam
siau nostres advocats.Imatges de Sant Abdón i Sennén a Santa Maria de Banyoles
Foto: Zarateman
Sants Abdón i Sennén

Retaule de Sants Abdon i Sennen (Jaume Huguet, 1460)
Església de sant Pere de Terrassa
Imatge amb més resolució

Comentaris