Oració a la Mare de Déu, Mare dels sacerdots

Mare de Déu Immaculada
Alcorce, Còrdova

Oh Maria,
Mare de Jesucrist i Mare dels sacerdots:
accepta aquest títol amb el que avui t'honorem
per exaltar la teva maternitat
i contemplar amb tu
el Sacerdoci del vostre Fill unigènit i dels teus fills,
oh Santa Mare de Déu.

Mare de Crist,
que vas donar un cos de carn al Messies Sacerdot
per la unció de l'Esperit Sant
per salvar els pobres i contrits de cor,
custòdia en el teu si i en l'Església els sacerdots,
oh Mare del Salvador.

Mare de la fe,
que vas acompanyar al temple el Fill de l'home,
en compliment de les promeses fetes als nostres Pares:
presenta a Déu Pare, per a la seva glòria,
els sacerdots del vostre Fill,
oh Arca de l'Aliança.

Mare de l'Església,
que amb els deixebles al Cenacle
imploraves l'Esperit
per al nou Poble i els seus pastors:
assoleix per a l'ordre dels preveres
la plenitud dels dons,
oh Reina dels Apòstols.

Mare de Jesucrist,
que vas estar amb ell al començament de la seva vida
i de la seva missió,
vas buscar com Mestre entre la multitud,
el vas acompanyar a la creu,
exhaust pel sacrifici únic i etern,
i vas tenir al teu costat a Joan, com a fill teu:
acull des del principi
els cridats al sacerdoci,
protegeix-los en la seva formació,
i acompanya els teus fills
en la seva vida i en el seu ministeri,
oh Mare dels Sacerdots.
Amén.

(Oració del beat Joan Pau II, en l'Exhortació apostòlica post-sinodal Pastores dabo vobis, 82, 25-III-1992. Inclosa en el Directori per al ministeri i la vida dels preveres, de la Congregació per al clergat, en la nova edició del 2013)
.

Comentaris