Goigs a sant Antoni Abat. Guèmol, a Banyoles (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Antoni Abat

Del Dimoni vencedór,
Sant Antoni sou estát,
pregáu á nostre Senyor
per quius te per Advocát.
...
En vostra protecció
teniu tots los animáls,
tant los qui tenen rahó,
com los irracionals:
cridantvos ab gran fervór,
vehentse en necessitat.
...
Ó Gloriós Sant Antoni,
á Vos vením á suplicár,
que dels enganys del Dimoni
nos vullau sempre guardar:
y siaunos defensór
contra lo Esperít malvát.

Puix sou estát vencedór
del gran Dimoni malvát:
pregáu á Nostre Senyor
per quius te per Advocát.


Campanar de l'església de sant Esteve de Guèmol o del Remei,
sufragània de Miànigues.Comentaris