Pregària per a les vocacions sacerdotals

Pregària del Papa Benet XVI

Dia del Seminari 2013
Sé de qui m'he fiat!

Pare, feu que sorgeixin entre els cristians nombroses i santes vocacions al sacerdoci, que mantinguin viva la fe i conservin l'estimada memòria del vostre Fill Jesús a través de la predicació de la seva Paraula i l'administració dels sagraments, amb els quals renoveu contínuament els vostres fidels.
Doneu-nos sants ministres de l'altar, que siguin sol·lícits i fervorosos custodis de l'Eucaristia, sagrament del do suprem de Crist per a la redempció del món.
Crideu ministres de la vostra misericòrdia que, a través del sagrament de la Reconciliació, vessin el goig del vostre perdó.
Pare, feu que l'Església aculli amb alegria les nombroses inspiracions de l'Esperit del vostre Fill i, dòcil als seus ensenyaments, fomenti vocacions al ministeri sacerdotal i a la vida consagrada.
Enfortiu els bisbes, preveres, diaques, els consagrats i tots els batejats en Crist per tal que portin a terme fidelment la seva missió al servei de l'Evangeli.
Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén.
Maria Reina dels Apòstols, pregueu per nosaltres.

---
Que no es perdi cap vocació...
CARF. Des de l'any 1989 fa d'enllaç entre milers de persones generoses que estan disposades a contribuir econòmicament, amb beques d'estudi perquè sacerdots i seminaristes de tot el món puguin rebre una bona preparació teològica, humana i espiritual. Més de 800 bisbes dels cinc continents sol·liciten cada any places a les diverses facultats i ajudes a l'estudi pels seus candidats.
En aquest enllaç pots informar-te millor i col·laborar...Comentaris