Cobles dels Set Dolors de Maria Santíssima. Cassà de la Selva (Gironès, Girona)

Mare de Déu dels Dolors

De set Espasas ferida
vos mirám trista y plorosa
Verge, y Mare Dolorosa
socorreu aquell quius crida.
...
Puix Vos sou la Tesorera
de la Gracia Divina
la Devoció de Cassá,
que ab viva fé en Vos espera;
sia de Vos asistida
sius reclama fervorosa:
Verge, y Mare Dolorosa
socorreu aquell quius crida.Església parroquial Sant Martí de Cassà de la Selva

Comentaris