Acte de reparació a la Mare de Déu


Gloriosíssima Verge Maria, Mare de Déu i Mare nostra, gireu la vostra mirada piadosa envers nosaltres, pobres pecadors, que, afligits per tants mals com ens envolten en aquesta vida, trobem que es parteix el nostre cor al sentir les horroroses injúries i blasfèmies que contra Vós, oh Verge Immaculada, ben sovint havem d'escoltar.
¡Oh, com ofenen aquestes veus impies la infinita majestat de Déu i de son Fill Unigènit, Jesucrist! ¡Com provoquen la seva indignació, i de quina manera ens fan témer els terribles efectes de la seva venjança! Si el sacrifici de la nostra vida valgués per impedir tals ultratges i blasfèmies, de bon grat el faríem, perquè, oh Mare nostra Santíssima, desitgem amar-vos i honorar-vos amb tot el cor, ja que és aquesta la voluntat de Déu. I per això, perquè us estimem, farem tot el que puguem perquè sigueu de tots estimada i honorada.
Vós, mentrestant, oh piadosa Mare nostra, sobirana consoladora dels afligits, accepteu aquest acte de reparació que us oferim en nom propi, en el de totes les nostres famílies, i fins per aquells qui, no sabent el que es diuen, impiament us blasfemen, a fi de que, impetrant de Déu la conversió seva, feu tornar més manifesta i gloriosa la vostra pietat, el vostre poder i la vostra gran misericòrdia; i que fins ells i tot s'uneixin a nosaltres per proclamar-vos beneïda entre totes les dones, Verge Immaculada, piadosíssima Mare de Déu.
Tres Avemaries.
- En la vostra Concepció, oh Verge, fóreu immaculada.
- Pregueu per nosaltres al Pare, el Fill del qual Vós infantàreu.

Oració: Oh Déu, qui per la Immaculada Concepció de la Verge preparàreu digna habitació per a vostre Fill, us supliquem que així com per la mort prevista d'aquest mateix Fill vostre, la preservàreu de tota taca de pecat, ens concediu per la seva intercessió també la gràcia d'arribar a Vós després d'aquesta vida, purificats de les nostres culpes. Amén.

.

Comentaris