Càntic a la Confessió, de mossèn Cinto Verdaguer

Sagrament de la Reconciliació, on s'experimenta l'alegria de saber-se
perdonats per Déu

Mes culpes passades
ja vull confessar:
Morir mil vegades
abans que pecar.

Si molt vos he ofès,
Jesús, molt me pesa;
si em dau fortalesa
no hi tornaré més;
assots i llançades
mai més us vull dar:
Morir mil vegades
abans que pecar.

Fugint del ramat,
ovella perduda,
és una caiguda
cada pas que he dat;
amb plors mes petjades
voldria esborrar:
Morir mil vegades
abans que pecar.

Pecant he caigut
esclau del dimoni;
l'hermós patrimoni
del cel m'he venut.
Jesús, mes errades
vullau perdonar:
Morir mil vegades
abans que pecar.

Que en só de cruel
de fer a Déu guerra;
per un pols de terra
de jugar-me el cel!
Ses portes tancades
plorant vull trucar:
Morir mil vegades
abans que pecar.

Que temps he viscut,
oh cels, sense mirar-vos!
Jesús, sens amar-vos
que temps he perdut!
Oh llagues sagrades,
deixau-vos besar:
Morir mil vegades
abans que pecar.

Déu misericordiós.
Pel ministeri de l'Església, és el mateix Crist qui perdona els pecats
Comentaris