Cobles a la Mare de Déu dels Àngels de Cassà (de Porciuncula). Cassà de la Selva (Gironès, Girona)


Dels Cels alta Emperadora,
gran Senyora,
siaunos Mare molt pia,
Reyna del Angels María.

En la devota Capella,
no molt bella,
que Francesch vos restaurá,
á alcansar vos obligá,
en aquella
lo que sempre durará,
Indulgencia al que os implora;
gran Senyora...
...
Capella os han renovada
y adornada,
explicant la devoció,
ab que desta Religió
sou honrada,
y baix vostra protecció
sempre en la virtut millora;
gran Senyora...

Assistiu-nos en tota hora,
gran Senyora,
siaunos Mare molt pia,
Reyna dels Angels María.


Comentaris