Goigs a la Mare de Déu del Carme

Mare de Déu del Carme.
Santuari de la Mare de Déu del Mont.
Foto: Josep Maria.

Puix del Cel sou gran Senyora,
Com a tal de tots honrada,
Siau nostra Protectora,
Del Carme Verge sagrada.
...
De Vos rebé Sant Simon
Lo sagrat Escapulari
Que's mirat en tot lo mon
Com a ric reliquiari,
Com a prenda molt amable,
De gracias tota adornada.
...
Tots nos veyém obligats
A cantar vostras cleméncies,
Per trobarnos enriquits
de un sens fi de indulgéncies:
I tot ho devém a Vos,
Que sou Mare i advocada.


Mare de Déu del Carme, a l'església del Carme d'Olot


Comentaris