Goigs a la Mare de Déu de la Romeria. Mieres (Garrotxa, Girona)

L'ermita de Nostra Senyora de Romeria està en el barri de La Sallera (Mieres).


Dir-vos vull els goigs, Sagrada
i Excel·lent Verge Maria;
puix que sou intitulada
la Verge de Romeria.
...
A Vós, Verge singular,
supliquem com fer-se pot
pregueu a vostre fill car
pels de Mieras devots
i també per el món tot,
que'ns doni tota alegria.
Sigueu nostra intercessora,
o Verge de Romeria.

Vos supliquem molt amada,
excel·lent Verge Maria,
sigueu la nostra advocada
o Verge de Romeria.


Mare de Déu de la Romeria

Vista aèria de Mieres

Capella de la Mare de Déu de Romeria (Mieres)
Foto: Josep Maria


Comentaris