Consagració de les famílies cristianes a la Sagrada Família

Déu, nostre Senyor, pel seu gran amor als homes, va voler que el seu Fill, en fer-se home, nasqués, es formés i visqués en una família humana com la nostra. I això ho disposà perquè la Sagrada Família de Natzaret servís de guia, model, consol i alegria a totes les famílies cristianes, fos la que fos la condició humana de cadascuna.
Avui, en què veiem assetjada i posada en perill gravíssim la que se'n diu, perquè ho és, la primera cèl·lula de la societat humana, la família, els cristians hem de sentir-nos particularment inclinats a imitar totes les virtuts que sabem que resplendiren en aquella santíssima Família constituïda per Jesús, Josep i Maria.COMENÇAMENT:
Per tal que la nostra consagració sigui més agradable a la Sagrada Família, Jesús, Maria i Josep, purifiquem la nostra ànima de pecats i faltes fent de tot cor un Acte de Contrició.

ACTE DE CONSAGRACIÓ:
Oh Jesús, Redemptor nostre, que venint a il·luminar el món amb la doctrina i amb l'exemple, heu volgut passar la major part de la vostra vida, humil i sotmès a Maria i a Josep en la pobra casa de Natzaret, santificant aquella Família que havia d'ésser el model de totes les famílies cristianes; acolliu benigne la nostra, que ara es dedica i consagra a Vós.
Digneu-vos a protegir-la, guardar-la i establir en ella el sant temor vostre, juntament amb la pau i concòrdia de la caritat cristiana, a fi que imitant l'exemple diví de la vostra Família, pugui la nostra, sense que hi manqui ningú, aconseguir l'eterna benaurança.
Maria, Mare de Jesús i Mare nostra, amb la vostra piadosa intercessió, feu que sigui accepta a Jesús aquesta humil ofrena i obteniu-nos la seva gràcia i benedicció.
Oh Sant Josep, custodi santíssim de Jesús i de Maria, socorreu-nos amb les vostres pregàries en totes les necessitats espirituals i temporals, a fi que puguem beneir eternament amb Maria i amb vós, el nostre Redemptor diví Jesús.
Preguem. Oh Déu, que ens heu volgut donar l'exemple de la Sagrada Família; feu que, imitant les seves virtuts, puguem fruir per sempre de la felicitat de casa vostra. Per Crist, Senyor nostre. Amén.

O bé:
Preguem. Concediu-nos, oh Senyor Jesús, que imitem contínuament els exemples de la vostra Sagrada Família, a fi que, a l'hora de la nostra mort, acudint la gloriosa Verge Maria, Mare vostra, amb sant Josep, meresquem ser rebuts per vós en el palau etern de la Glòria. Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén.

O bé:
Preguem. Senyor, Jesucrist, que sotmès a Maria i Josep, vau consagrar la vida familiar amb virtuts inefables; feu que nosaltres, amb l'auxili de tots dos, siguem edificats amb els exemples de la vostra Sagrada Família i n'aconseguim la intimitat perdurable. Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén.


—Extret de la "Guia del cristià". Editorial Balmes. Barcelona—

Sagrada Família. Oratori de l'escola Xabec.


Comentaris