Goigs a Sant Mer. Olives (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Mer

Puig que lo vostre sant cos
mereix lo poble tenir;
vullaunos afavorir
Sant Mer abat gloriós.
...
Anant ab lo emperador
en Banyolas vos restareu
allí un monastir fundareu
deixant del mon la remor:
al desert vareu fugir,
y aquest lloc honrareu vos.
...
Ab la vostra protecció
aquesta terra amparau,
a Sant Esteve enviau
tot fruit de benedicció:
pera que pugám tenir
vostre favor poderós.


Ermita de Sant Mer. L'aplec és el 27 de gener. Foto: Josep Maria.

Foto: Josep Maria.Comentaris